تبلیغات شما اینجا قیمت سرور پرینتر اچ پی راهنمای خرید ویدئو پروژکتور اچ پی سرور سرور اچ پی سوئیچ شبکه سیسکو سوئیچ سیسکو یو پی اس فاراتل دوربین مداربسته سامسونگ دوربین مداربسته هایک ویژن دوربین مداربسته داهوا قیمت موبایل قیمت انواع گوشی قیمت گوشی پایین ترین قیمت گوشی بهترین گوشی برای موزیک بهترین گوشی برای سلفی بهترین گوشی برای بازی راهنمای خرید تلویزیون راهنمای خرید موبایل راهنمای خرید گوشی قیمت انواع تبلت قیمت تبلت لپ تاپ قیمت قیمت لپ تاپ قیمت لپ تاپ ایسوس سری x قیمت لپ تاپ ایسوس سری N قیمت لپ تاپ ایسوس سری v قیمت لپ تاپ ایسوس سری U قیمت لپ تاپ ایسوس سری K555 ربات اینستاگرام فروشگاه اینترنتی افزایش بازدید سایت چت طراحی سایت
بستن تبلیغات [X]
سخنان انوشیروان از بزرگمهر و پاسخ های او

انوشیروان ،بزرگمهرحکیم را گفت: ای حکیم بزرگ، ما را آگاه کن و خبر ده از امور دشوار و جواب بده به نیک ترین صورت تا معلوم شود و شک از دل برود .

حکیم بزرگمهر گفت: ای پادشاه بپرس از آنچه دشوار است. از خدای تعالی کمک می‌گیرم تا مرا توفیقی نیکودهد به جواب دادن که او بر همه چیز تواناست و نیرو ده جان و خرد است.

گفت: اندرین جهان چه خواهیم تا نعمت هر دو حهان خواسته باشیم؟ گفت: سه چیز، تندرستی ، ایمنی ، مال و نعمت.

گفت: در جوانی چه بهتر و در پیری چه بهتر؟ گفت: در جوانی دانش آموختن و در پیری ، به‌کار بردن.

گفت: چه چیز است که به همه وقتی سزاوار است؟ گفت: به وظیفه‌ی خود مشغول بودن و خویشتن شناختن.

گفت تدبیر با که کنیم؟ گفت: با آن کس که سه چیز در وی باشد‏؛ دین و دانش و دوستی.

گفت: بدین جهان که خردمندتر؟ گفت: آنکه به کارها پیش تر.

گفت: نیکی کردن بهتر است یا از بدی دور بودن؟ گفت از بدی دور بودن بهترین همه‌ی نیکی‌هاست.

گفت: بهتر از زندگانی چیست؟ گفت: بهتر از زندگی، نیکنامی‌و بدتر از مرگ بیم است.

گفت: توانگری بهتر یا پارسایی؟گفت:پارسایی. پس گفت: پارسا بینم اندر بلا و توانگر اندر ناز و نعمت، آن بلا که گذرد نه بلاست و آن نعمت که بگذرد نه نعمت است.

گفت: از زندگی‌ها که خوشتر؟ گفت: آن که در وی امید بود.

گفت: هیچ کس هست که او بدین جهان ایمن زید؟ گفت: آن کس که او را دو چیز گرد آید؛ یکی بی گناهی‏ٌ،دیگر اندوه نخوردن بر آن چیزی که او را از آن چاره نیست.

گفت: تمام کارها به چند چیز اندر است؟ گفت: در دو چیز یکی اندیشه‌ی پیش از کار، دیگر کوشش اندر کار.

گفت: چه چیزیست از چیزها که چشم بدان روشن شود؟ گفت: زن پارسا و فرزند نیک.

گفت: از مردمان که سزاوار تر به رحمت؟ گفت: کریمی‌که بد گوهری بر او چیره شود.

گفت: کدام وقت در زندگی آدمی‌از همه ضایع تر؟ گفت: وقتی که بتواند در حق انسانی لطف کند، حاجتی را براورد و از آن خودداری کند.

گفت: از جورها کدام بزرگتر؟ گفت: دروغ گفتن.

گفت: از مردمان کیست که پشیمانی او سخت تر است؟ گفت: آنکه کردار نیک در حق ناسپاس کند.

گفت: آغاز همه‌ی نیکی ها چیست؟ گفت: دانایی.

گفت: از دوستان کدام دوست بهتر؟ گفت: آن که نیکدل تر .

گفت: از باد روان تر چیست؟ گفت: خبر بد.

گفت: از همه چیزها چه بیشتر؟ گفت: رحمت حق عزوجل.

گفت: کدام کار سودمندتر؟ گفت: نیکی که دیگران را از آن بهره بود.

گفت: از شهد خوشتر چیست؟ گفت: فرزند نیک و دوستی دوستان راست.

گفت بخشایش ایز بر که سزاوارتر؟ گفت: بر آنکه بر خلق خدای بخشنده تر.

گفت: مردم را خرد از چه افزاید؟ گفت: از آموختن علم وادب و هنر.

گفت: از کارها کدام زیانبارتر؟ گفت: رفتن از پی هوای نفس، کز آن بدنامی‌حاصل شود.

گفت: سزاوارتر از همه‌ی مردم به ملامت کیست؟ گفت: آنکه آزموده را آزماید.

گفت: خرد مردمان از چه بود؟ گفت: خرد اندر آموختن است.

گفت: از مردمان کیست که خداوند از او خشنود است؟ گفت: آنکه به داده‌ی او قانع و شاکر است.

گفت: از مردم که را دشمن بیشتر؟ گفت: مردم بی خرد و ناساز و بد زبان را.

گفت: حلم در چیست؟ گفت: در خرسندی.

گفت: هنر اندر چیست؟ گفت: در کوشش و پشتکار فراوان .

گفت: چیست که از شمشیر بران تر است؟ گفت: حق گفتن.

گفت: خرسندی چیست؟ گفت: آن است که آن مقدار جوید که به اندازه نیاز وی بود.

گفت: از خرسندی چه سود؟ گفت: آسانی تن خویش.

گفت: فرومایه ترین مردم کدام است؟ گفت: آنکه نه ستایش داند و نه نکوهش.

گفت: کیست که صفت های انسانی او برتر بود؟ گفت: آنکه فروتن بود و بردبار و راستگوی

گفت: سزاوارتر کسی که باید از او گریختن کیست؟ گفت: شخص بیدادگر و یار فریبنده.

گفت: کدام چیز است که شایسته است انسان بدان شاد شود؟

گفت: برادر دوستدار و یار موافق.

گفت: مردم دانا را از نادان چگونه بشناسیم؟ گفت: به نیکی کردن.

گفت: چه باید گفتن؟ گفت: آنچه کسی را نگزد.

گفت: چه چیز باید اندیشیدن ؟ گفت: آنچه اگر آشکار شود، از ملامت یا سرزنش دیگران فارغ باشد.

گفت: کدام دوست استوارتر؟ گفت: آن که از سود و زیان از تو برنگردد.

گفت: تدبیر با که کنیم؟ گفت: با آنکه از او دانش و خرد خیزد.

گفت: از مردمان که توانگرتر؟ گفت: آن که قانع تر.

گفت: کدام فرزند است که باید به او بیشترین امید را داشت؟

گفت: آنکه فرهنگ بیشتر آموزد و از بدنامی‌بیشتر پرهیزد.

گفت: چرا نباید از آموختن عار داشت؟ گفت: از بهر آنکه هر چه بیاموزی سود تو بود.

گفت: پیران را آموختن سزد؟ گفت: اگر زیستن سزد، آموختن سزد.

گفت: از مردمان کیست نزد مردم محبوب تر؟ گفت: آنکه چرب زبان تر و مردم نوازتر است.

گفت: از خز نرم تر چیست؟ گفت: دوست در دل دوست از همه چیزها نرم تر.

گفت: چیست از شمشیر بران تر؟ گفت: حق گفتن.

گفت: مردم از چه چیز باید بیشتر دوری گزینند؟ گفت: از دوست نادان.

گفت: از مردمان که فاضل تر؟ گفت: آنکه در توانگری یاری مردم کند و در درویشی مدارا.

گفت: آز چیست و نیاز چیست؟ گفت: آز، نیاز است و نیاز و خواست بیچارگیست.

گفت: رادی چیست؟ گفت: بخشیدن مال و خواسته به کسانی که سزاوارند.

گفت: کس هست که او را به چیزی نیاز نباشد؟ گفت: هر که بدانچه دارد، قانع باشد او را به هیچ چیز حاجت نباشد.

گفت: زندگانی که خوشتر؟ گفت: آنکه آزادتر زید.

گفت: آسان زیستن چگونه بود؟ گفت: آنکه از زندگانی او بر کس بد نرسد.

گفت: دشمن کشته بهتر یا دوست گشته؟ گفت: دشمن را دوست کرده به، اگر دوست توان کردن.

گفت: کینه دل به چه توان نشاندن؟ گفت: بدان که مرد نگرد و بداند که او را آنچه بدی کند، سود ندارد.

گفت: پادشاهان را بیشتر چه به کار آید؟ گفت: دانایی و مردم دوستی.

گفت: چه چیز است از چیزها که هر کس بر او پادشاست؟ گفت: بر رای و گفتار و کردار خود هر کسی پادشاست.

گفت: بهترین چیزی که سزد آنرا فرو خوردن چیست؟ گفت: خشم خویش.

گفت: چرا هر چه آموزیم به آموختن حریص تر شویم؟ گفت: از بهر آنکه در آموختن همه سود بینیم.

گفت: چگونه است که دردمندان از پزشکان دارو خواهند اما نادانان دانش نجویند و نخواهند؟ گفت: از بهر آنکه از نادانی دل درد نکند، چنانچه از بیماری تن درد کند.

گفت: چه باید گفتن؟ گفت: آنچه دل کسی را نرنجاند.گفت: خرد را پیمان چیست؟ گفت: آن چیز که بدو تمام نرسیدم، پیمان از چه دانم؟

گفت: مردم را به کدام خرد بیشتر ستایش کنند؟ گفت: آن که جهان را بگذارد و از کینه و امر ناممکن پرهیز کند.

گفت: مردان را به چه باید ادب کردن؟ گفت: به حاجتی خواستن که توانایی روا کردن آن را ندارند.

AmirHossein.avablog.iR
+ تعداد بازدید : 3 |
نوشته شده توسط pedram در 2016-06-24T18:33:14+02:00 و ساعت :