تبلیغات شما اینجا افزایش فالوور
بستن تبلیغات [X]
رعایت عفاف و حیا

دين مبين اسلام در خصوص نوعپوشش و آرايش همسران براي يکديگر محدوديتي قائل نشده و حتي براي جذب بيشتر زن وشوهر به يکديگر در اين زمينه توصيه هايي نيز نموده است، اما نسبت به نوع پوشش وآرايش زنان و مردان در برابر نامحرمان و همچنين به هنگام حضور در اجتماع خواستاررعايت اصل عفاف و حيا شده و بر همين اساس حدودي را نيز تعيين نموده است. بر اساساين اصل هرگونه پوشش و آرايش، از هر نوع شکل، رنگ و مدي که مخالف عفت و حياء بودهو باعث تهييج و بر انگيختن احساسات شهواني در جامعه به شمار رود، منع گرديده استمانند لباس هاي نازک و يا لباس تنگ و بدن نما و يا لباس هايي که پوشش کافي براياعضاي بدن ايجاد نمي کند چراکه مطلوب اسلام آن است که زنان و مردان مسلمان درفعاليت هاي اجتماعي و به هنگام رويارويي با نامحرمان، با جنبه هاي انساني خود حضوريابند نه با جنبه هاي حيواني و شهواني که نتيجه اي جز انحطاط فرد، خانواده و جامعهنخواهد داشت. با توجه به آنچه گفته شد مشخص مي شود اسلام با هرگونه مدي که در آنبه دليل نازکي، چسبندگي و بدن نما بودن و همچنين نمايان شدن اعضاي بدن حريم عفاف وحيا رعايت نگردد مخالف است.

+ تعداد بازدید : 20 |
نوشته شده توسط pedram در 1970-01-01T01:00:00+01:00 و ساعت :