تبلیغات شما اینجا
بستن تبلیغات [X]
تنوع طلبی و نوع گرایی

جوانی ، فصل تازه ای درزندگی و سرآغاز ورود انسانبه جهان پر شور و رنگارنگ است که غرایز طبیعی در شکل دهی آن نقش اصلی را بر عهدهدارند . استقلال طلبی ،تنوع دوستی ، هیجان خواهی ، نقد گذشته و نوگرایی از جملهویژگی های دوران جوانی است . تمایل به امروزی شدن و نوگرایی به درجات مختلف به شدتدر هر نوجوان وجود دارد و گواه نیاز وی به شکستن قالب های موجود ، فاصله گرفتن ازهنجارهای پیشین و رسیدن به هویتی متمایز و همچنین گرایش به فاصله گرفتن از والدیناست . این نیاز زمانی که نمود بیرونی به خود می گیرد و در رفتار جوان منعکس می شودبه صورت مدگرایی ظاهر می گردد .

+ تعداد بازدید : 15 |
نوشته شده توسط pedram در 1970-01-01T01:00:00+01:00 و ساعت :